Technické kontroly vysokozdvižných vozíků (vzv)

technická kontrola

Provádíme technické kontroly vysokozdvižných vozíků všech světových i tuzemských výrobců. Kontroly provádíme po celém území České republiky. Technické kontroly jsou dle platné ČSN EN ISO 3691-1. K vozíku zhotovíme technický protokol o stavu vysokozdvižného vozíku a následně zařadíme do naší databáze.

technické kontroly

Následné technické kontroly po uplynutí jednoho roku hlásíme vždy s předstihem. Vždy v Pondělí a Pátek nabízíme zákazníkům DOPRAVU ZDARMA v uvedené lokalitě na mapce vpravo.

 

 

 

Povinnost provádět technické kontroly:

Povinnost fyzických a právnických osob provádět technické kontroly manipulačních vozíků  (motorové, elektrické, ručně vedené) vychází ze Sbírky zákonů č. 251/2005 – Zákon o inspekci práce ze dne 3. května 2005.
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby manipulační vozíky, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Manipulační vozíky musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány a to vždy periodicky, minimálně však 1x ročně.

V případě neprovádění technických kontrol manipulačních vozíků (neplnění povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení) hrozí provozovateli pokuta až do výše Kč 1 000 000,--, udělená inspektorátem bezpečnosti práce.

Nově normu ČSN 26 8805 – Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly nahrazuje česká verze evropské normy (EN ISO 3691-1:2012) ČSN EN ISO 3691-1

Často kladené dotazy:
Musím provádět technické kontroly u ručně vedených vozíků a paletových vozíků?
Odpověď:
Ano, ručně vedená technika podléhá povinnosti provádět technické kontroly (stejně jako manipulační vozíky s vlastním pohonem), pouze tato není v zákoně upravena předpisem.

Co když má ručně vedený vozík zabudovaný nabíječ? Jak postupovat s provedením TK, když je k vestavěné nabíječce ještě nutná revize?
Odpověď:
Na vozíku se provede pouze technická kontrola, kde je poté na protokole poznamenáno, že revize není součástí TK. Revizi je poté nutné provést zvlášť revizním technikem s platným oprávněním.

DOPRAVA ZDARMA (klikněte na mapku)

Mapa

Vždy každé Pondělí a Pátek je na vyznačené trase DOPRAVA ZDARMA.

Jaroslav MakarJaroslav Makar

Neváhejte mě kontaktovat pro objednávku zhotovení technické kontroly a protokolu na Váš vysokozdvižný, nebo nízkozdvižný vozík.

Jaroslav Makar: +420 776562689

Mail: marketing@technickakontrola.eu

Zobrazit kontakty »